Welkom op mijn Erf!

 

Belevenisverbinding in de Noordas is een project in opdracht van de stadsregio Rotterdam, gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Het agrarische gebied tussen de Noordelijke stadsrand van Rotterdam en Lansingerland wordt ontwikkeld tot een hoogwaardig woon en werkgebied, met diverse recreatiegebieden die gaan dienen als uitloopgebied voor huidige en toekomstige bewoners en recreanten vanuit de stad. Deze gebieden worden aan elkaar geregen door het Polderpad, een geplande wandel- en fietsverbinding tussen Hof van Delfland en de Rottemeren. De opgave is om de Noordas als geheel een samenhangende identiteit te geven en daarmee meer betekenis en bekendheid aan het gebied te geven, en de bereikbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

Het is een complex gebied, omgeven door stad en stedelijke functies. Toch functioneert het voor een groot deel nog op basis van oude structuurlijnen, de linten en dijken, en wordt het land nog steeds door generaties van dezelfde families bewerkt en beheerd. De oorspronkelijke ingrijpende planvorming rond de groenontwikkeling stuitte dan ook op veel weerstand bij de huidige bewoners. Zij zagen in de herinrichting het polderlandschap verloren gaan. Zij hebben de tijd mee: nu de economische groei tot stilstand gekomen is lijkt een tijd van herbezinning ingezet. Bij de planvorming van de afzonderlijke groengebieden, zoals het Masterplan Hoekse Park West wordt afgestapt van de van bovenaf opgelegde parkinrichting naar meer gebruik maken van bestaande kwaliteit van het gebied en samenwerking met lokale ondernemers. Een nieuwe relatie tussen stad en platteland ontstaat.

In lijn hiermee stimuleert KRACHTGROEN met een geleidelijke en organische gebiedsontwikkeling, met daarin een actieve rol voor de huidige bewoners en ondernemers. De sterke binding die zij hebben met gebied is de meest waardevolle kracht om in te zetten bij behoud, versterking en beheer. Zij moeten uiteindelijk de plannen gaan dragen. Het Polderpad vormt een herkenbaar pad en ruggengraat voor verkenning van het gebied. De route hiervan groeit organisch. Vanuit het Polderpad zijn seizoensgebonden recreatieve bestemmingen te bereiken, zoals bijvoorbeeld Lammetjesdag, rondje weidevogels spotten, een klompenpad en verkooppunten van lokale producten. Lokale ondernemers heten de recreant letterlijk Welkom op hun erf! Gelijk met de fysieke verandering van het gebied loopt een interactief traject dat een mentale verandering van het agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied inzet bij bewoners en toekomstig recreant. Tijdelijke fysieke ingrepen, social media en evenementen zoals de Groene Loper 010 zetten het gebied op de kaart. Het plan wordt op deze manier niet van bovenaf opgelegd, maar kan zich stapsgewijs ontwikkelen in de hoofden en harten van bewoners en toekomstig recreant.

 

Welkom op mijn Erf!