Ontwerpercollectief en Denktank KRACHTGROEN viert op 20 mei de lente, haar 1-jarig bestaan én lanceert haar onderzoek ‘De Groene Rekenkamer’. Door de crisis zijn overheden genoodzaakt groene ruimte ‘onderhoudsarm’ te beheren wat lijdt tot verarming van de groene ruimte. Inspirerende lokale inititieven van groenbeheer door bewoners als stadslandbouw en buurttuinen veroveren de stad en vullen dit gat. Toch kunnen niet alleen de bewoners en vrijwilligers het groen beheren. Welke vormen van beheer, financiering en zelfs verdienmodellen zijn nog meer mogelijk voor de groene ruimte? En wat kunnen we daarin van elkaar leren? Krachtgroen nodigt groenmakers, groendenkers en groenbeheerder uit om met elkaar kennis uit te wisselen over de nieuwe kansen, struikelblokken en inspirerende initiatieven. Praat, Denk en Zaai mee!

Op 20 mei brengt Krachtgroen verschillende gemeenten, groenbeheerders en groenmakers samen die elkaar in korte ‘pitches’ uitleggen hoe hun vorm van beheer en financiering werkt en wat hun groen ruimtelijk en maatschappelijk oplevert. We nodigen bewoners uit die zelf wijk groenbeheer hebben opgezet, boeren die pluktuinen exploiteren en beleidsmakers van gemeenten. Op de kennisbijeenkomst kunnen verschillende partijen kennis met elkaar delen en zo zal het onderzoek ‘De Groene Rekenkamer’ gevoed worden met relevante vragen uit de praktijk. Krachtgroen onderzoekt daarin hoe nieuwe én venieuwde vormen van gebruik, beheer, gebruik en financiering kunnen leiden tot een verrijking van de groene ruimte in en om de stad. Op 20 mei is de aftrap en het eerste kennisatelier in een reeks. Nu gaan we in op vormen van beheer van groene ruimte zoals we die lokaal en in Nederland kennen. In September zullen we ingaan op internationale inspirerende voorbeelden van groenbeheer.
Naast Kennisuitwisseling is 20 mei een feestelijke bijeenkomst omdat het ontwerperscollectief Krachtgroen een jaar bestaat. De bijeenkomst vindt plaats op een inspirerende plek in Rotterdam: Het Haka gebouw in de Stadshaven. Vanaf 13.00 uur zullen lezingen en groene acties elkaar afwisselen. Om 17.00 uur sluiten we af met een feestelijke borrel en groene hapjes.

Voor wie?
Beleidsmakers, gebiedsontwikkelaars, woningcorps, ontwerpers, beheerders & groene doe-het-zelvers, boeren en ondernemers en iedereen die meer over groen in en om de stad wil weten.
Programma
13.30 uur – Opening Krachtgroen & Groene Doelenloop
14.00 uur – 14.15 Wethouder van Huffelen Q&A
14.15 uur – 15.00 uur Groene Pitches & discussie
15.00 uur – 16.00 uur Zaaipauze
16.00 uur – 17.00 uur Groene Pitches & discussie
17.00 uur – 19.00 uur Borrel

Aanmelden
Aanmelden:
Iedereen met een interesse voor groen in en om de stad is van harte uitgenodigd op het Krachtgroen Lente Atelier. De plaatsen voor het Kennisatelier zijn echter beperkt. Wil je 20 mei aanwezig zijn op het Krachtgroen Lente-Atelier? Stuur dan een mail naar:
kennisatelier@krachtgroen.nl
Vermeld hierbij: Naam, organisatie en  hoeveel mensen meekomen.

Partners
Krachtgroen verbindt kennis met fysieke projecten en groene initiatieven die elkaar versterken. Het Lente Kennisatelier van Krachtgroen vindt plaats in samenwerking met de Groene Doelenloop. Op 20 mei vindt hiervan tevens de kick-off & startworkshops plaats. Om 14.00 uur opent Wethouder Alexandra van Huffelen de Kick-Off van de Groene Doelenloop en het Lente Kennisatelier. Groene Doelenloop van 100%Feldkamp is een Stadssafari/Sponsorloop langs groene initiatieven in en om Rotterdam die op 24 september 2011 zal plaatsvinden). De Sponsorloop heeft tot doel groene initiatieven en groene ruimte in en om R’dam in een positief spotlight te plaatsen én met het bijeengelopen bedrag de realisatie van een groen initiatief financieel te ondersteunen.