Home algemeen Home algemeen

Groenblauwe schoolpleinen

Een groen schoolplein aanleggen is eenvoudig, je kunt het kant-en-klaar inkopen. Een plein dat over vijf of tien jaar nog steeds goed werkt is een heel andere opgave. Daar komt samenwerking en beheer bij kijken.

Samen met verschillende scholen zijn we momenteel bezig met het groener, blauwer en koeler maken van hun schoolplein.

Home algemeen
Home algemeen
Home algemeen
KRACHTGROEN ONTWIKKELT

Krachtgroen ontwikkelt een strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid kunnen elkaar ontmoeten om samen groene ruimte te creëren en te beheren.

Home algemeen
KRACHTGROEN ONTWERPT

Krachtgroen ontwerpt groene ruimten samen met de gebruikers. Krachtgroen initieert nieuwe vormen van beheer, regisseert groene top-down processen en bottom-up initiatieven en maakt groen houdbaar.

Home algemeen
KRACHTGROEN ONDERZOEKT

Krachtgroen onderzoekt nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten zoals een interactief platform waarop partijen binnen het raamwerk groene ruimte vinden en ontwikkelen.

Home algemeen

Home algemeen Home algemeen

De Groene Connectie

KRACHTGROEN is betrokken bij De Groene Connectie, het groene lint dat initiatieven verbindt met welzijnsinstellingen. De Groene Connectie wordt o.a. omarmd door de IVN en de huisartsen in de wijk die een wandelingen over de Groene connectie voorschrijven als “Natuur op recept”. Lees meer over dit bijzondere project op de website.

Home algemeen

Tell me, Tree

Home algemeen

Bomen zijn de hoeders van ons collectieve geheugen, ze zijn getuigen van kleine en grote gebeurtenissen, van prille liefdes en relatiebreuken onder hun takken, van geluk en verdriet van voorbijgangers. Welke verhalen kunnen zij ons vertellen over deze plek en de mensen die hier wonen?

Het uitgangspunt van Tell me, Tree is de promotie van Sociale Cohesie door mensen te vragen door het park te wandelen en naar de bomen te luisteren via Augmented Reality. De bomen vertellen de verhalen van deze plaats, de verhalen van de mensen die hier opgroeiden en de verhalen van de nieuwkomers. Tell me, Tree vraagt je om je eigen verhaal toe te voegen.

Wanneer je de mensen leert kennen ga je je meer met hen verbonden voelen en met de plaats waar je woont. Beter nog, je ontmoet de mensen in het park wanneer je Tell me, Tree gebruikt!

Sociale cohesie: maatschappelijke samenhang, mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats, land, etc.

Tell me Tree is een project van KRACHTGROEN en Linde ten Broek binnen het Fieldlab Sociale Cohesie van CLICKNL in samenwerking met de EFFENAAR Smart Venue.

Home algemeen

Home algemeen
Home algemeen
Home algemeen
Home algemeen

Partners