Op 16 april presenteerde KRACHTGROEN de Kansenkaart en wensenlijst Patersweg. Hierin zijn de meest kansrijke wensen en dromen van de omwonenden geïnventariseerd voor de invulling van het tijdeljk braakliggende terrein aan de Patersweg in Dordrecht.

Dit terrein waarop de woningbouwvereniging TRIVIRE in 2017 de bouw van nieuwe woningen gepland heeft wordt door de gemeente Dordrecht tot die tijd beschikbaar gesteld aan bewoners van omliggende wijken. Voor zowel de gemeente, TRIVIRE, als de omwonenden is dit een nieuw proces.
Met veel enthousiasme en voortvarendheid is deze uitdaging opgepakt door o.a. de stichting Groeituinen en de nieuwe bewonersvereniging BV-Patersweg.
KRACHTGROEN begeleidde in opdracht van de KNHM het begin van dit proces.KANSENKAART

WENSENLIJST