Excursie 4-havens


In samenwerking met Panoptic heeft Krachtgroen afgelopen donderdag 10 november 2011 een excursie georganiseerd in Vierhavens. Tijdens deze excursie hebben wij het potentieel van het Vierhavengebied laten zien door pionierende bedrijven te bezoeken; een kennisatelier in de praktijk.
Nadat Ebami Tom van Panoptic en Nienke Bouwhuis van Krachtgroen de middag openden met verschillende ontwikkelingsscenario’s en inspirerende beelden, togen we met een man of 50 vanuit het HAKA gebouw de mistige haven in.
We bezochten Doezan Doepel van DSA architecten in de Vertrekhal, hij vertelde over zijn duurzame ideeën voor het gebied, o.a. het Cascade energy system en verschillende high‐tech biomassa experimenten. Vervolgens zochten we Joep van Lieshout op die ons met veel onthaal binnenhaalde, de lassers even tot stilte maande en uitgebreid aan onze club vertelde wat hij allemaal doet, maakt en vindt. Van post‐ apocalyptische utopieën tot nieuwe vormen van lokale landbouw en veeteelt en nieuwe ambachtelijkheid. Genoeg ideeën voor het gebied, zijn beelden kunnen alvast als aanjager voor gebiedsontwikkeling in het gebied dienen.
Aansluitend zochten we de Voedseltuin op, hier vertelde Tineke van der Burg over het reilen en zeilen op deze jonge eetbare tuin. In zeer korte tijd (ze zijn afgelopen september pas begonnen) hebben ze al verschillende keren kunnen oogsten. De veelkleurige sla staat er fris bij.
De optocht ging verder naar het Design Dock waar Mark Elderson van Sprank ons rondleidde in de voormalige vleeswarenfabriek. Het Dock huisvest momenteel verschillende ‘trendsettende’ branches als mode, media, design en marketing, ze werken informeel en professioneel samen en vormen zo een meerwaarde voor hun klanten.
Laatste stop was weer het HAKA gebouw, hier wachtte ons de borrel en het afsluitende woord van Bas Verstijnen, de sponsor Estrade‐Vestia. Hij sloot af met een dankwoord en met de opwachting in dit gebied van grootste plannen gezien de vele diverse en vruchtbare kansen die we zagen in dit gebied.
Tijdens de borrel werden we nog in vogelvlucht meegenomen over het Dakpark en aansluitend werd een ieder gevraagd zijn ideeën op de kaart te plakken. Deze ideeën hebben we verzameld en inderdaad, Bas zei het al; we zien erg veel potentie en een grote ideeënrijkdom en betrokkenheid voor dit prachtige rauwe originele stukje Rotterdam