3 SCENARIO’S VOOR GRONDGEBONDEN GEBIEDSONTWIKKELING

Het Tilburgse Koningsplein aan de zuidzijde van het stadscentrum is een groot leeg plein waar vermaarde architecten als Van den Broek & Bakema en later Jo Coenen voor tekenden. Hoe kan dit plein, dat nooit de levendige stadsruimte werd waarvoor het is ontworpen, in de toekomst van betekenis zijn voor het stadsleven in Tilburg?
 
3 Kansen voor het Koningsplein - INLEIDING

 

KRACHTGROEN heeft tijdens de 24-uurs Ontwerpmarathon van CAST bij het BKKC een nieuwe strategie voor de aanpak van “probleemgebieden” geformuleerd. Een strategie die niet uitgaat van een allesomvattend eindplaatje maar van een stapsgewijze transformatie die gebaseerd is op de kansen die in het gebied aanwezig zijn.

De scenario’s die KRACHTGROEN presenteert zijn gebaseerd op de kansen en identiteiten die wij aantroffen op en rond het Koningsplein. Ze hebben echter vooral het doel om het debat en het denken over gebiedsontwikkeling te prikkelen en de KRACHTGROEN-methode nader toe te lichten.
 

KRACHTGROEN = GRONDGEBONDEN GEBIEDSONTWIKKELING

Tot nu toe was in de stedenbouwkundige en planologische methode het eindbeeld leidend. Echter, het eindbeeld wordt ingehaald door de realiteit van de plek en economische ontwikkelingen.
 

3 Kansen voor het Koningsplein - INLEIDING

De KRACHTGROEN-methode gaat uit van de stad als proeftuin: we zetten een tijdelijke evenement of ruimtelijke ingreep in als katalysator voor verdere gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt een nieuw zaadje geplant om andere gedachten over het gebied te laten groeien, en kunnen nieuwe programma’s getest worden zonder kostbare ingrepen te doen. Wij zien daarin een actieve rol voor de stadsbewoner en zoeken nadrukkelijk naar een passende vorm van beheer.
 
Wij zoeken naar de aanwezige kansen in de fysieke ruimte en kansen die liggen bij de gebruikers van de ruimte. Wat is de ziel van de plek?

 

3 Kansen voor het Koningsplein - INLEIDING

Voor het Koningsplein hebben voldoende wij kansen gezien om drie scenario’s voor het Koningsplein voor te stellen: