Bewoners zetten zich in voor het Strickledepark

Afgelopen week heeft Krachtgroen het ontwerp voor een mooier en gebruiksvriendelijker Strickledepark in Schiedam voorgelegd aan omwonenden. ‘Voor en door Strickleden’ luidt het motto. Naast een eenmalig budget voor het park vanuit ‘Ruimte voor Contact’ en enkele ingrepen die de afdeling beheer van de gemeente voor rekening neemt, zal de uitvoering van bepaalde delen van het ontwerp afhangen van inzet van bewoners.

Het park wordt gezien als middel om ontmoetingen tussen omwonenden te stimuleren en daardoor de sociale samenhang van de wijk vergroten. Hiervoor is geld beschikbaar vanuit het project ‘Ruimte voor contact’. De gemeente heeft Krachtgroen en opbouwwerk Buurtprojecten Nieuwland gevraagd het plan te ontwikkelen.

De omvang en ligging van het park boden een uitgelezen kans om onze co-creatie methode in te zetten. Dit houdt in dat zowel gebruikers als beheerders van groene ruimte aan het begin van het ontwerproces betrokken worden. Hierdoor ontstaat een actief draagvlak voor de plannen en kunnen programma, ruimtelijke kwaliteit en beheer van de groene ruimte elkaar versterken.

De afgelopen maanden zijn omwonenden dan ook op verschillende manieren benadert om wensen en ideeën te inventariseren: tijdens de Feestelijke Parkdag in het park en verschillende bewonersavonden en bijeenkomsten met betrokken bewoners. Deze zijn verwerkt in het ontwerp. De bijeenkomsten gaven al een eerste aanzet tot bundeling van krachten. Zo zijn er op eigen initiatief door een bewoonster sponsoren aangeschreven en zijn er al verschillende vouchers aangevraagd voor delen van het plan.


Hier kun je het definitieve ontwerp bekijken en downloaden:


[issuu viewMode=singlePage width=420 height=297 backgroundColor=%23222222 documentId=111104110030-60bcaab31ac5487d8cba49300767c544 name=do_strickledepark username=krachtgroen tag=krachtgroen unit=px id=44a4591f-1f09-5a43-5b83-5de58538432d v=2]