TRUST me, I’m a citizen – debat 26 juni

Hoe groeien lokale burgerinitiatieven uit tot volwassen, bestendige organisaties? Hoe behoud je de energie, de opgebouwde kennis en het geïnvesteerde geld? Hoe krijgt de nieuwe relatie tussen burger en overheid een duurzame vorm? Singeldingen en Krachtgroen organiseren het debat ‘TRUST me, I’m a citizen’ om dit te onderzoeken. Dit debat vindt plaats in het Heemraadspark in Rotterdam, op 26 juni. Het debat is een cadeau aan de stad in het kader van het project Buurt Bruist. De uitkomsten worden 10 juli uitgereikt aan Korrie Louwes, Rotterdams wethouder voor onder meer innovatie en participatie.

Kernvragen debat

Het 5-jarig jubileum van Singeldingen en onderzoek van Krachtgroen naar bestendiging van groene initiatieven waren aanleiding voor de vraag: Hoe kunnen lokale buurtinitiatieven zich verduurzamen? De overheid trekt zich in rap tempo terug uit de publieke ruimte. Zij hoopt op affectief burgerschap, met een grote nadruk op participatie en zelfredzaamheid van burgers. Recente ontwikkelingen binnen de Rotterdamse gemeente (de aanstaande opheffing van de deelgemeentes en bezuinigingen op buurtwerk en openbare voorzieningen) leidden tot een tweede vraag: Hoe kan de relatie tussen burger en overheid opnieuw vorm krijgen?

Programma

Het debat TRUST me, I’m a citizen bestaat uit twee delen:

  • 1. Wat is het nut van lokale buurtinitiatieven en hoe verduurzamen we ze? De betekenis en toegevoegde waarde van burgerorganisaties tegenover publieke organisaties. De mogelijkheden voor verschuiving van takenpakketten van overheid naar burgerinitiatieven. Met Singeldingen als casus.
  • 2. Hoe geven we de relatie tussen burger en overheid opnieuw vorm? De consequenties van een transitie in de relatie tussen burger en overheid. Met de TRUST als model voor verduurzaming en als levensvatbaar verdienmodel; een burgerbestuur zonder afhankelijkheid, maar met geld van de lokale overheid.

Vertegenwoordigers van burgerinitiatieven gaan in debat met vertegenwoordigers van deelgemeenten, gemeente, GGD en corporaties.
Gasten zijn onder meer: Marokkaanse zelforganisatie Ettaouhid, Lot Mertens (deelgemeente Delfshaven), Annemiek Fontein (Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam), Annemarie van der Wiel (directeur Activering en Welzijn, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam), Anne Boomsluiter (adviseur Inspraak en Participatie gemeente Rotterdam), Mark van de Velde (Havensteder), Gerard Groen (VNG), Floor Ziegler (Noorderparkkamer), Arie Lengkeek (programmeur AIR, onderzoeker bewonersinitiatieven Rotterdam).
Gespreksleider is Liesbeth Levy, voormalig debatprogrammeur van debatpodium De Unie in Rotterdam.

Trust me, I’m a citizen
is een openbaar debat voor buurtbewoners, burgerinitiatiefnemers, medewerkers van gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten, corporaties.

Het debat vindt plaats op 26 juni 2013. Inloop 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur. Afsluiting 18.30 uur. Aansluitend een gemeenschappelijke maaltijd. De toegang is gratis. Aanmelden voor debat en maaltijd stellen we op prijs.

Dit kan hier via Facebook van Singeldingen.

Cadeau aan Rotterdam

Het debat is een cadeau aan de stad. De lessen uit het debat willen we niet alleen gebruiken om Singeldingen te verduurzamen, ze kunnen ook juist ingezet worden bij andere initiatieven,
overheden en instanties. Zodat verschillende partijen niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden om zichzelf duurzaam te ontplooien. We bieden de uitkomsten op 10 juli aan wethouder Korrie Louwes.

Initiatiefnemers

Het bewonersinitiatief Singeldingen organiseert vanuit een kiosk in het Heemraadspark in Rotterdam in de zomermaanden een creatief en origineel activiteitenprogramma voor en met buurtbewoners, lokale ondernemers en kunstenaars uit de aandachtswijken Middelland en Het Nieuwe Westen. Dit jaar viert Singeldingen haar 5-jarig bestaan.
Ontwerperscollectief Krachtgroen heeft opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam voor het project ‘Buurt Bruist met 5000 harten’. Krachtgroen inventariseert en stimuleert groene bewonersinitiatieven voor duurzame vitaliteit, gezondheid en sociale cohesie in de buurt. Krachtgroen doet doorlopend landelijk onderzoek naar bestendiging van groene initiatieven.