Impressie kennisatelier “Water zoekt Tuin”!

Op 25 november vond het kennisatelier “Water zoekt Tuin” plaats dat KRACHTGROEN organiseerde samen met GDO en Waterschap Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Het werd goed bezocht door een enthousiaste groep van zowel professionals als bewoners/initiatiefnemers. Er werden een aantal projecten/problemen in de Agniesebuurt bezocht.

Vooral het waterprobleem van de Teilingerstraat sprak aan. Het initiatief om hier al te beginnen met kleine tuinen die gericht zijn op bepaalde flora en fauna oogste veel waardering. In workshops werd nagedacht over de mogelijke vervolgstappen. Het woord “AKTIE” kwam veelvuldig voorbij. Houd dit blog en Twitter in de gaten voor de vervolgstappen.