Inspiratie voor het kennisatelier

Dat het onderwerp voor ons kennisatelier (“Water zoekt Tuin”) heel actueel is wordt wel bewezen doordat Cirsten Zwaagstra op 20 november de Rachel Carson milieuscriptieprijs gewonnen heeft met haar onderzoek naar dat onderwerp!

Zij deed onderzoek naar verstening van tuinen in Groningen en de gevolgen voor de waterhuishouding en het klimaat in de stad.
De jury roemde de diepgang en de toegankelijkheid van haar onderzoek. Het legt een brug tussen de mondiale klimaatproblematiek en de mogelijkheid voor mensen om daar in hun eigen tuin iets aan te doen.

Masterdiploma
Cirsten Zwaagstra studeerde Energie- en Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in oktober 2014 haar masterdiploma. De prijs is op 20 november uitgereikt door de Vereniging van Milieuprofessionals.

Operatie Steenbreek
Het onderzoek is uitgevoerd voor de Bèta wetenschapswinkel in samenwerking met Operatie Steenbreek, het Kadaster en de Gemeente Groningen. Op 28 januari 2015 organiseert Operatie Steenbreek een congres over verstening van tuinen en gemeentelijke campagnes om vergroening te promoten.

Over Rachel Carson
De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt.

Inspiratie voor het kennisatelier samenwerking seminar, symposium
Klik op de afbeelding om de poster te downloaden

INTERVIEW

SCRIPTIE